Socompact

Het e-zine van:

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Drie Koningenstraat 3, 9051 Gent/SDW
T: 09/220 82 00 - info.ve@bellaw.eu

Printvriendelijke e-zine printviendelijke versie - Disclaimer

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in
het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk
van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht. (www.sociaalcompendium.be)

 

48 2016 25 november t.e.m. 1 december

Disharmonie na een overdracht van onderneming

Cass. 14 november 2016, S.08.0121.F

00* - 2006 - * tem * januari

 

 

Bij overdracht van onderneming, een figuur die, zoals bekend, zeer ruim wordt ingevuld, gaan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het ogenblik van de overdracht, van rechtswege over op de overnemer. Dat staat klaar en duidelijk in de CAO nr. 32bis.

 

Even klaar en duidelijk is het bovenstaande arrest van het Hof van Cassatie: die automatische overdracht impliceert dat de overnemer de bij de overdrager bestaande arbeidsvoorwaarden hoegenaamd niet kan wijzigen zonder het akkoord van de werknemer.

 

Hoe verstarrend dergelijke strikte interpretatie werkt, blijkt duidelijk uit de feitelijke omstandigheden die aan de basis liggen van de uitspraak.

 

De overnemer had, met het oog op de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers en de overgenomen werknemers, beslist een bestaande premie (die de werknemer beloonde voor de frequentie waarmee hij beschikbaar was om wachtdiensten te verrichten) te vervangen door een voor de werknemer voordeligere vergoeding. Daarenboven had de overnemer een bij de overdrager bestaande jaarlijkse loonsverhoging vervangen door een voordeligere premie. Maar de werknemer eiste niet alleen de voordelen die bij de overnemer, van wiens personeel hij ging deel uitmaken, van toepassing zijn, maar ook het behoud van de bij de overdrager bestaande voordelen.

 

Dat kan niet, zo oordeelde het arbeidshof: de nieuwe voordelen zijn voordeliger en uit twee ruiven eten kunnen wij niet toestaan.

 

Fout, zo zegt het Hof van Cassatie: zonder akkoord van de overgenomen werknemer kan de overnemer diens vroegere arbeidsvoorwaarden op die motieven niet wijzigen. Juridisch klopt dat wellicht. Maar waartoe leidt het toppunt van recht nu weer?Willy van Eeckhoutte.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Om de vroegere afleveringen of het archief van SoCompact te raadplegen, klik hier.