Socompact

Het e-zine van:

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Drie Koningenstraat 3, 9051 Gent/SDW
T: 09/220 82 00 - info.ve@bellaw.eu

Printvriendelijke e-zine printviendelijke versie - Disclaimer

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in
het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk
van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht. (www.sociaalcompendium.be)

 

25 - 2017 - 16 t.e.m. 22 juni

Kleine wijziging aan de werkgeversbijdrage voor het asbestfonds

00* - 2006 - * tem * januari

Wet 25 mei 2017 met betrekking tot de financiering van het asbestfonds, BS 21 juni 2017

 

 

Sinds 2007 heeft ons land een schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, kortweg asbestfonds. Het asbestfonds wordt deels gefinancierd door een bijdrage ten laste van de werkgevers.

 

Deze bijdrage is verschuldigd door alle werkgevers die personeel tewerkstellen onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers alsook door de werkgevers die studenten tewerkstellen onderworpen aan de solidariteitsbijdrage voor niet-verzekeringsplichtige studenten. De bijdrage bedraagt 0,01 % van de brutolonen van de werknemers.

 

Op dit ogenblik is de bijdrage elk kwartaal verschuldigd. De bovenvermelde wet brengt daar evenwel verandering in met ingang van 1 januari 2017.

 

In 2017, 2018 en 2019 is de bijdrage enkel verschuldigd voor het eerste en het tweede trimester. Indien dat nodig zou blijken kan een KB wel het bedrag van de bijdrage en de periodiciteit van de betaling van de bijdrage wijzigen.

 

Vanaf 2020 zal een KB jaarlijks het aantal trimesters bepalen waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Bij het ontbreken van een dergelijk KB zal de bijdrage enkel voor het eerste en het tweede trimester verschuldigd zijn.

 

Ester Van Oostveldt.

 


Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 16-17, hét standaardwerk van het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
Om de vroegere afleveringen of het archief van SoCompact te raadplegen, klik hier.